Autobusová doprava

Upozorňujeme klienty, kteří využívali naši službu v autobusové dopravě, že tato z technických a organizačních důvodů probíhajících v naší společnosti je dočasně přerušena. O znovu zahájení budeme včas informovat.

Tags: